Regulaminy i polityka prywatności

R E G U L A M I N  Korzystania z Apartamentów SKY ROOF APARTMENTS

PODMIOT PROWADZĄCY OBIEKT SKY ROOF APARTMENTS

               SKY ROOF Beata Krawczyk-Jastrzębska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, zarejestrowany w siedzibie przy ul. Świerkowickiej 36 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502,  identyfikujący się nr REGON: 241009106, NIP: PL7571300650

WPROWADZENIE

 1. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu komfortu i udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem. Właściciel apartamentów będzie Państwu bardzo wdzięczny za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 2. Dokonując rezerwacji on-line poprzez system rezerwacyjny, e-mail lub telefonicznie, Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych, gromadzenie oraz ich przetwarzanie w systemie rezerwacyjnym Sky Roof Apartments i innych systemów elektronicznych koniecznych dla obsługi i rozliczania pobytu Gości w apartamentach Sky Roof Apartments.
 3. W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO informujemy, że S.R.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich Gości. Każdy Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania od administratora danych osobowych (w przypadkach ustawowych) do niezwłocznego ich usunięcia lub poprawienia.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sky Roof Beata Krawczyk-Jastrzębska, ul. Świerkowicka 36, 43-502 Czechowice-Dziedzice występująca w dalszej części umowy pod nazwą skróconą S.R.A., obiekt S.R.A. lub Sky Roof Apartments.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia usług wynajmu apartamentów, zasady odpowiedzialności oraz zasad przebywania w apartamentach Sky Roof Apartments,
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy najmu apartamentu, do której dochodzi poprzez rezerwację i zapłatę za pobyt w apartamencie.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości obecnych w apartamentach S.R.A.

REZERWACJE, OPŁATY

 1. W celu dokonania rezerwacji apartamentu Gość może skorzystać z:
  1. systemu rezerwacyjnego skyroofapartments.com,
  2. zgłoszenia rezerwacji do obsługi obiektu S.R.A. drogą:
   1. elektroniczną w formie e-mail na adres kontakt@skyroofapartments.com
   2. telefonicznie za pośrednictwem numeru 570-960-650 lub 798-520-220.
  3. Zgłoszenia realizowane za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu zostaną obsłużone w systemie recepcyjnym HOTRES, a rezerwacja wymaga potwierdzenia Gościa oraz udostępnienia danych wymaganych do prawidłowej obsługi zgłoszenia.
  4. portali rezerwacyjnych, na których widnieje oferta S.R.A np. booking.com, airbnb.pl i inne.
 2. Podstawą dokonania rezerwacji jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej:
  1. 30% wartości rezerwacji w formie przedpłaty – jeśli oferta dopuszcza taką opcję,
  2. 100% wartości rezerwacji ,
  3. Inne warunki zapłaty przewidziane w portalach rezerwacyjnych.
 3. Dopuszczalne metody płatności:
  1. Przelew na rachunek bankowy SKY ROOF, IBAN PL 07 1050 1070 1000 0090 8182 8783, SWIFT: INGBPPL
  2. Szybkie płatności lub BLIK za pośrednictwem operatora serwisu iMoje lub Przelewy24
  3. Z użyciem karty płatniczej za pośrednictwem operatora serwisu iMoje lub Przelewy24
  4. Gotówką u pracownika S.R.A. (tylko po zatwierdzeniu przez obsługę S.R.A. możliwości pobrania gotówki),
  5. Inne metody płatności udostępniane przez portale rezerwacyjne.
 4. Koszty związane z wybraną metodą płatności stanowią ciężar prowadzącego obiekt S.R.A. i nie obciążają Gości.
 5. Polecenie zapłaty nie stanowi wniesienia opłaty. Opłata jest dokonana jedynie po uznania rachunku bankowego S.R.A. W przypadku wątpliwości co do statusu zapłaty prosimy o kontakt z obsługą obiektu S.R.A.
 6. Brak uznania na rachunku bankowego R.A. jest podstawą do anulowania rezerwacji.
 7. Standardowe terminy płatności:
  1. Należy automatycznie uiszczać zaliczki według harmonogramu płatności.
  2. Wszystkie dokonane wpłaty są bezzwrotne.
  3. Płatności w taryfie bezzwrotnej:
   1. 100% przedpłata,
   2. 48h – Termin rezerwacji do momentu zaksięgowania wpłaty
    • obsługa obiektu S.R.A. może oczekiwać wpłaty natychmiastowej w terminie określonym w ofercie/rezerwacji bez podania bezpośredniego powodu.
   3. Płatności w taryfie z planem płatności:
    1. 30 % przedpłata w dniu rezerwacji,
    2. 48h – termin rezerwacji do momentu zaksięgowania wpłaty.
     • obsługa obiektu S.R.A. może oczekiwać wpłaty natychmiastowej w terminie określonym w ofercie/rezerwacji bez podania bezpośredniego powodu
    3. 70% zapłata drugiej raty wg planu płatności.
    4. 14 dni – minimalny okres (liczony do dnia zameldowania), w którym płatność drugiej części opłaty jest wymagalna. Przynajmniej 2 dni przed planowymi terminami obsługa S.R.A. wysyła przypomnienia o konieczności dokonania wpłaty na adres e-mail podany w rezerwacji. Brak przypomnienia nie stanowi zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty.
   4. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów. Zmiana terminu może wiązać się z dopłatą wynikającą z cennika obowiązującego w wybranym terminie.
   5. W celu przeprowadzenia prawidłowej rezerwacji należy dostarczyć do zarządzającego obiektem S.R.A. następujące dane :
    1. Imię i nazwisko Gościa rezerwującego
    2. Ilość osób które będą przebywały w apartamencie
    3. Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej
    4. Adres zamieszkania

ZASADY POBYTU

 1. Obiekt S.R.A. jest monitorowany w obrębie klatki schodowej oraz korytarza VI piętra obiektu. Gość oraz inne osoby towarzyszące jak i odwiedzające, wchodząc do klatki schodowej oraz korytarza wyrażają zgodę na monitoring, utrwalanie nagrań z monitoringu, gromadzenie, przeglądanie, przetwarzanie nagrań, udostępnianie odpowiednim organom (np. Prokuratura, Policja) oraz ich usuwanie.
 2. Gość otrzyma instrukcję wejścia do apartamentu najpóźniej w dniu zameldowania, za pośrednictwem poczty e-mail lub/oraz wiadomością tekstową SMS na numer podanego telefonu komórkowego.
 3. Na życzenie Gości istnieje możliwość nieodpłatnego dostarczenia do apartamentu zestawu dziecięcego obejmującego: łóżeczko turystyczne, krzesełko, wanienkę. Realizacja życzenia będzie zależna od dostępności akcesoriów w obiekcie S.R.A. Zgłoszenia dokonać należy podczas rezerwacji, najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem.
 4. Po wcześniejszym uzgodnieniu i za opłatą (50 zł/doba) S.R.A. akceptuje w apartamentach małe zwierzęta domowe (do 7kg). Z szacunku do innych Gości i mając na względzie ich zdrowie, problemy z ewentualną alergią, niedopuszczalne jest wprowadzanie zwierząt do obiektu S.R.A. bez zgody obsługi S.R.A. Naruszenie powyższego zakazu wiąże się z obowiązkiem zapłaty 500,00PLN za każdą dobę przebywania zwierzęcia. Prowadzący obiekt S.R.A. jest uprawniony do samodzielnego pobrania od Gościa w/w opłaty narzędziami płatniczymi.
 5. Istnieje możliwość zamówienia śniadań z dostawą pod drzwi. Menu wraz z cennikiem zostanie udostępnione w przestrzeni obiektu S.R.A. oraz drogą mailową.
 6. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi dodatkowego sprzątania apartamentu w trakcie pobytu. Cennik usług dodatkowego sprzątania znajduje się w apartamencie.
 7. Istnieje możliwość zakupienia niektórych przedmiotów z wyposażenia apartamentów. Cennik znajduje się w apartamentach. Należną kwotę należy uiścić przelewem konto bankowe S.R.A.
 8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
  1. Akceptowalne jest korzystanie z apartamentu w dniu planowanego wymeldowania do godziny 11:30 bez dodatkowych opłat – wyłącznie za wyraźną zgodą obsługi obiektu S.R.A.
  2. Możliwe jest przedłużenie doby hotelowej przed domyślną godziną zameldowania lub po domyślnej godzinie wymeldowania o maksymalnie 3 godziny za zgodą obsługi obiektu S.R.A. za dodatkową opłatą 40 PLN/godzinę.
  3. Korzystanie z apartamentu poza godzinami doby hotelowej bez zgody obsługi traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną pełną dobę hotelową, co wiąże się z opłatą za kolejną dobę pobytu wg cennika obowiązującego w obiekcie.
  4. Zajmowanie apartamentu poza opłaconymi dobami hotelowymi bez zgody obsługi S.R.A. jest podstawą do wezwania ochrony lub Policji celem usunięcia Gości z apartamentu wraz z ich rzeczami. W przypadku pozostawienia przez Gości samych rzeczy w apartamencie ponad ustaloną dobę hotelową, obsługa S.R.A. ma prawi usunąć z apartamentu pozostawione rzeczy i przenieść je w inne miejsce. Za usunięcie i przeniesienie rzeczy oraz ich przechowywanie, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym w obiekcie.
 9. Dopuszczalne jest przyjmowanie w obiekcie osób odwiedzających Gości w godzinach 7.00-22.00, jednak łączna ilość osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać dwóch osób ponad ilość zgłoszoną w rezerwacji. W przypadku naruszenia powyższego zakazu S.R.A. jest uprawniony do pobrania od Gościa dodatkowej opłaty za pobyt osób odwiedzających poza dopuszczalny limit w wysokości 150 PLN/dobę za każdą osobę. Pobyt odwiedzających poza dopuszczalnym przez obiekt S.R.A. czasem jest traktowane jak nocowanie Gości niezgłoszonych i podlega opłatom jak w punkcie Niedopuszczalne w obiekcie jest nocowanie większej ilości osób, ponad zgłoszoną i opłaconą w rezerwacji. Nocowanie osób niezgłoszonych wiąże się z opłatą 500 pln/dobę za każdego nie zgłoszonego Gościa, który przebywa w apartamentach po godzinie 22.00, a prowadzący obiekt S.R.A. jest uprawniony do pobrania samodzielnie od Gościa opłaty dostępnymi narzędziami płatniczymi..
 10. Niedopuszczalne w obiekcie jest nocowanie większej ilości osób, ponad zgłoszoną i opłaconą w rezerwacji. Nocowanie osób niezgłoszonych wiąże się z opłatą 500 pln/dobę za każdego nie zgłoszonego Gościa, który przebywa w apartamentach po godzinie 22.00, a prowadzący obiekt S.R.A. jest uprawniony do pobrania samodzielnie od Gościa opłaty dostępnymi narzędziami płatniczymi.
 11. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie na tarasach. W apartamentach obowiązuje kategoryczny ZAKAZ PALENIA. Naruszenie zakazu palenia wiąże się z obowiązkiem zapłaty 500 PLN za każde naruszenie zakazu palenia, a prowadzący obiekt S.R.A. jest uprawniony do samodzielnego pobrania od Gościa opłaty narzędziami płatniczymi.
 12. Gość ma obowiązek przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i nie naruszania przestrzeni i komfortu innych Gości, w tym do przestrzegania ciszy nocnej (od 22:00 do 7:00). Zakłócanie ciszy nocnej uprawnia prowadzącego obiekt S.R.A. do przeprowadzenia interwencji.
 13. Organizacja wszelkiego rodzaju imprez, jest KATEGORYCZNIE ZABRONIONA. W przypadku naruszenia tych zasad prowadzący obiekt S.R.A. jest uprawniony do naliczenia kary w kwocie 1.000 PLN/ zdarzenie, jednocześnie prowadzący obiekt S.R.A. jest uprawniony do odmowy realizacji przyszłych rezerwacji dla Gości, którzy dopuścili się naruszenia zakazu.
 14. Łączna wysokość powyższych kar umownych (dodatkowych opłat) za naruszenie Regulaminu, nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.
 15. Niezależnie od zastrzeżonych kar (dodatkowych opłat), S.R.A. ma prawo żądać od Gościa zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.
 16. R.A. zastrzega możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa celem pokrycia kosztów powstałych zniszczeń, braków lub opłat (kar) wynikających z naruszeń Regulaminu. W przypadku braku dostępu do danych karty kredytowej, brak środków na karcie itp, prowadzący obiekt S.R.A. wystawi dla Gościa notę obciążeniową, którą Gość zobowiązuje się uregulować niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po wystawieniu noty.
 17. Wcześniejszy wyjazd Gości, z przyczyn niezależnych od prowadzącego obiekt S.R.A. nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystaną usługę.
 18. R.A. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Gości, a które znajdowały się w czasie jego pobytu w apartamencie. S.R.A. nie odpowiada za rzeczy materialne należące do Gości.
 19. R.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdów należących do Gości, pozostawionych na parkingach miejskich lub prywatnych.
 20. Obsługa S.R.A. ma prawo dostępu do apartamentu w nagłych przypadkach w celu dokonania napraw lub serwisu, po uprzednim kontakcie z zameldowanym Gościem.
 21. W przypadku zarejestrowania niepokojących sygnałów dotyczących Gości lub ich zachowania, obsługa S.R.A. ma prawo bez uprzedniego informowania wejść do apartamentu w celu weryfikacji i/lub interwencji.
 22. Każdorazowo podczas opuszczania apartamentu, Gość zobowiązany jest do zamknięcia drzwi i tym samym uzbrojenia alarmu.
 23. Jakiekolwiek naruszenie obowiązków przez Gości – niezależnie od prawa dochodzenia dodatkowych opłat przez S.R.A. przewidzianych w niniejszym Regulowanie – może być podstawą natychmiastowego rozwiązania umowy przez S.R.A. skutkującym obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia apartamentu przez Gościa.
 24. Wszelkie usługi dodatkowe, z których chcieliby Państwo skorzystać prosimy zgłaszać do Concierge +48-570-960-650
 25. Bez zgody S.R.A. wykorzystywanie apartamentów w celach komercyjnych jest zabronione. Zabronione jest również bez zgody S.R.A. wykorzystywanie przez agencje wizerunku apartamentów, na wykonanych zdjęciach, filmach, itp. na wszelkich polach eksploatacji. Regulamin komercyjnego wykorzystania obiektu S.R.A. stanowi o warunkach korzystania z wizerunku.
 26. W przypadku rezerwacji apartamentu z wanną zewnętrzną, klient ma prawo do zgłoszenia roszczenia w momencie, gdy sprzęt wyłączony jest z użytku, a nadal znajduje się w ofercie obiektu. Wysokość roszczenia nie może przekraczać 30% wartości ceny noclegu. Każdy przypadek rozpatrzony będzie indywidualnie, obiekt ma prawo nie zgodzić się z roszczeniem klienta. Zwrot wysyłany będzie do 7 dni od przyznania reklamacji na numer konta wskazany przy rezerwacji lub – w przypadku rezerwacji dokonanych przez pośrednika – na numer konta podany przez klienta.

 

REGULAMIN WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH

 

DLA SPRZEDAWCY  –  PODMIOTU PROWADZĄCEGO OBIEKT SKY ROOF APARTMENTS

SKY ROOF Beata Krawczyk-Jastrzębska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, zarejestrowany w siedzibie przy ul. Świerkowickiej 36 w Czechowicach-Dziedzicach 43-502,  identyfikujący się nr REGON: 241009106, NIP: PL7571300650

Obowiązki i prawa Sprzedawcy

 1. Prowadzący Sky Roof Apartments w zakresie akceptacji kart płatniczych, korzysta z prawi i obowiązków określonych poprzez Serwis systemów kart płatniczych (Przelewy 24 – prowadzony przez PayPro S.A. w Poznaniu oraz iMoje – prowadzony przez ING B. Ś. w Katowicach).
 2. Sky Roof Apartments zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, udostępniać klientom akceptację kart płatniczych w Internecie poprzez platformy Serwisów świadczących takie usługi.
 3. Do przeprowadzenia transakcji kartami płatniczymi na rzecz S.R.A. upoważniony jest wyłącznie punkt Internetowy prowadzony pod adresem skyroofapartments.com
 4. Każda transakcja dostarczona do rozliczenia będzie dokonana pomiędzy S.R.A. i posiadaczem karty w dobrej wierze.
 5. Kategorycznie nie zezwala się na udostępnianie usługi akceptacji kart płatniczych osobom trzecim.

Obowiązki i prawa Kupującego

 1. Klient/Gość – będąc posiadaczem Karty może dokonać płatności Kartą Płatniczą za rezerwacje pobytu podczas wyboru metody płatności.
 2. W procesie płatności klient powinien podać dane Karty Płatniczej (16-cyfrowy numer Karty Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz zapoznać się z zasadami świadczenia Usługi, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Klient dokonuje akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na pobranie kwoty wynikającej z dokonanej rezerwacji z podanej karty płatniczej.
 4. Klient odpowiedzialny jest za zapewnienie kompletności i rzetelności danych karty udostępnionej do dokonania płatności za rezerwację.
 5. W ramach Usługi klient, poza obowiązkami wynikającymi z Regulaminu Serwisu zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania zasad posługiwania się Kartą Płatniczą uzgodnionych z jej wydawcą, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku jej utraty (zagubienia lub kradzieży), 
  2. bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych w Serwisie Kartą Płatniczą

Procedury obsługi kart płatniczych

 1. Prowadzący Sky Roof Apartments zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad przy akceptacji kart płatniczych:
  1. Zapłata w Internecie za świadczone usługi może być dokonana jedynie kartami zaakceptowanymi przez dostawców usług (Przelewy24 oraz iMoje ) i w terminie ważności określonym na karcie.
  2. Transakcje dokonywane kartami wydanymi poza Polską, a ważnymi tylko na terenie innego państwa mogą nie zostać zrealizowane.
 2. Autoryzacji podlegają wszystkie transakcje (tzn. Karta nie może zostać zaakceptowana bez zgody banku, który ją wydał).
 3. Transakcje w Internecie nie zostaną zrealizowane w przypadku:
  1. Nieważności karty płatniczej
  2. Zastrzeżenia karty płatniczej
  3. Braku możliwości uzyskania autoryzacji karty
 4. Sky Roof Apartments nie ma prawa do odmowy przyjęcia zapłaty kartą płatniczą z uwagi na wysokość kwoty transakcji, w tym prawa do wprowadzenia jakichkolwiek limitów ograniczających użycie karty płatniczej poniżej lub powyżej określonej kwoty.

Bezpieczeństwo i ochrona danych posiadacz karty

Postanowienia ogólne

Wszystkie powiązane strony mają obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony danych. S.R.A. ma obowiązek stosowania się do przepisów dotyczących ochrony danych oraz wytycznych PCI DSS.

Przechowywanie i przekazywanie danych

Prowadzący obiekt Sky Roof Apartments nie pozyskuje, nie przetwarza i nie przechowuje danych kart płatniczych koniecznych do przeprowadzenia transakcji płatniczych. Wybór opcji zapłaty kartą płatniczą determinuje przekierowanie użytkownika karty płatniczej do serwisu świadczącego usługi płatnicze  (Przelewy 24 – prowadzony przez PayPro S.A. w Poznaniu oraz iMoje – prowadzony przez ING B. Ś. w Katowicach)

PCI DSS data security standard

Dane posiadaczy karty ( w szczególności numery kart, daty ważności) objęte są ochroną przed ich utratą oraz dostępem do nich przez nieautoryzowane osoby trzecie. Standardy dotyczące ochrony danych systemów kart płatniczych są zdefiniowane w PCI DSS.

W przypadku kradzieży danych kart lub podejrzenia, że taka kradzież miała miejsce, Sky Roof Apartments niezwłocznie poinformuje serwisy obsługujące (Przelewy 24 – prowadzony przez PayPro S.A. w Poznaniu oraz iMoje – prowadzony przez ING B. Ś. w Katowicach). W przypadku zaistnienia kradzieży danych lub podejrzenia kradzieży, Sky Roof Apartments autoryzuje serwis do wyznaczenia akredytowanego partnera do przeprowadzenia kontroli zwanej „PCI Audit Report”. Kontrola ta polega na przeprowadzeniu dochodzenia okoliczności, w których doszło do kradzieży danych i weryfikację czy Sprzedawca stosował się do standardów PCI DSS. Sky Roof Apartments zobowiązuje się do pełnej współpracy z firmą przeprowadzającą kontrolę.

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo

Zespół Sky Roof Apartments. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: skyroofapartments.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Sky Roof Beata Krawczyk-Jastrzębska, ul. Świerkowicka 36, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP 7571300650, REGON 241009106, wpisany do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy pocztowi
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych można zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

9. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Zakres przetwarzanych za pomocą formularza kontaktowego danych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

10. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).